آزمایش علوم هشتم مبحث بالن و الکتریسیته ساکن

این آزمایش با مالش بادکنک بر لباس پشمی آزمایش مالش دو جسم برهم و باردار کردن آن ها شبیه سازی شده است که با مشاهده جزییاتی مانند نوع بار و جهت انتقال آن ها قابل بررسی است.

این آزمایش با مالش بادکنک بر لباس پشمی آزمایش مالش دو جسم برهم و باردار کردن آن ها شبیه سازی شده است که با مشاهده جزییاتی مانند نوع بار و جهت انتقال آن ها قابل بررسی است. هنگامی که بادکنک که خنثی است را به لباس پشمی نزدیک می کنید، مشاهده می نمایید که در اثر مالش بادکنک به لباس بارهای منفی از لباس به بادکنک منتقل می شوند به صورتی که هرچه این برخورد و مالش بادکنک به سطح لباس بیشتر باشد بارهای منفی بیشتری از لباس به بادکنک منتقل می شوند و در واقع بادکنک دارای بار منفی بیشتری می شود و لباس دارای بار مثبت است، در این حالت است که با توجه به اینکه بار مثبت و منفی یکدیگر را جذب می کنند بادکنک به سمت لباس میل می کند و سعی دارد به آن نزدیک شود. این آزمایش را می توانید با دو بادکنک نیز انجام دهید. در هنگام مالش دو بادکنک، بادکنکی که بار منفی بیشتری جذب کرده باشد( به لباس بیشتر مالش داده شود) میزان جذب و چسبیدن آن به بادکنک بیشتر است.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

*

code

X