آزمایش علوم هشتم مبحث John Travoltage

در این آزمایش ساده به علت برق گرفتگی جزیی هنگام لمس اجسام مختلف پی می بریم. در این آزمایش با مالش پای شخص مورد نظر به فرش بدن او را باردار می کنیم و او با لمس یک فلز دچار برق گرفتگی جزیی می شود.

باردار کردن اجسام از طریق فرآیند اصطکاک شامل مالش یک ذره به ذره دیگر و در نتیجه انتقال الکترون از یک سطح به سطح دیگر است، این روش برای باردار کردن نارساناها کاربرد دارد. انواع روش های ایجاد بار الکتریکی در اجسام شامل: مالش، القای الکتریکی و تماس است. ساده ترین روش باردار کردن اجسام، مالش است که تنها برای اجسام نارسانا به کار می آید. وقتی جسمی را مالش می دهیم، تعدادی الکترون از سطح آن جدا شده و به سطح جسم دیگر می چسبد. در نتیجه جسمی که الکترون از آن جدا شده، بار مثبت و جسمی که الکترون می گیرد بار منفی پیدا می کند. در این آزمایش علت برق گرفتگی جزیی هنگام لمس اجسام مختلف را متوجه میشویم. این آزمایش با مالش پای شخص مورد نظر به فرش بدن او را باردار می کنیم و او با لمس یک فلز دچار برق گرفتگی می شود. هر چه میزان بار منفی ایجاد شده بیشتر باشد (تعداد الکترون هایی که دریافت می کند بیشتر باشد) برق گرفتگی شدیدتر است.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

*

code

X