آزمایش فیزیک دهم مبحث مقدمه گازها

در بخش اول این آزمایش می توانیم شکل حرکت کاتوره ای متناسب با گرم یا سرد شدن فضا را مشاهده کنیم و کاربرد قوانین گازها را مشاهده نماییم.

در این بخش به وسیله ی تلمبه ماده (مولکول) را به داخل مخزن هدایت می کنیم، سپس با دادن حرارت و گرما به ظرف مشاهده می نمایید که جنبش مولکول ها زیادتر شده و در همه ی جای ظرف پراکنده می شوند. سپس با برداشتن درب ظرف مولکول ها با انرژی زیاد خود از ظرف خارج می شوند. در این آزمایش شما می توانید با استفاده از شماره برخورنده، تعداد دفعات برخورد مولکول ها به ظرف را مشاهده نمایید. همچنین می توانید نوع ماده (ذرات سبک و سنگین) را نیز تغییر دهید. و نیز با ثابت نگه داشتن حجم و یا دما میزان جنبش گازها را مورد بررسی قرار دهید. گازها در میان چهار حالت ماده، کمترین چگالی را دارند. اجزای تشکیل دهنده گاز ها می توانند اتم ها باشند مانند نئون یا از مولکول های دو اتمی مانند اکسیژن باشند یا می توانند از مولکول هایی که اتم های مختلف دارند مانند بخار آب تشکیل شده باشند .

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

READ  آزمایش فیزیک یازدهم مبحث آهنربا و قطب نما

پیام بگذارید

X