آزمایش فیزیک دهم مبحث میکرومتر

میکرومتر وسیله اي است که براي اندازه گیري کمیت طول بکار می رود و دقت اندازه گیري آن یکصدم یا یک هزارم میلیمتر می باشد. جسم را بین دو فک قرار داده و با پیچاندن غلاف ، فک ها را به قطعه کار نزدیک میکنیم (نه مماس) حال با پیچاندن جغجغه ، فک ها را بر قطعه کار مماس می نماییم. وقتی صداي پیچ جغجغه را شنیدیم حدود دو بار جغجغه را میچرخانیم و از چرخاندن زیاد پیچ جغجغه خودداري میکنیم تا صدمه اي به میکرومتر نرسد. پیچ جغجغه به ما کمک میکند تا فشار وارد بر میکرومتر و قطعه کار به اندازه مناسبی برسد. سپس مقدار اندازه گیري را یا در همان حالت قرائت می کنیم و یا ضامن نگهدارنده را سفت کرده و میکرومتر را در آورده و سپس عمل قرائت را انجام می دهیم.

خواندن میکرومتر:

قسمت صحیح : قسمت صحیح را از روي درجات عدد دار خط کش مدرج میخوانیم.

قسمت اعشاري : قسمت اعشاري را از روي غلاف میخوانیم.

پیام بگذارید

*

code

X