آزمایش فیزیک دهم مبحث پایستگی انرژی، انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل

قانون پایستگی انرژی می گوید: مقدار انرژی در هر فرآیندی ثابت است. شکل آن ممکن است تغییر کند یا از سیستمی به سیستم دیگر منتقل شود، اما مقدار آن همواره ثابت خواهد بود. در فیزیک، سیستم به مجموعه‌ای از اشیاء گفته می‌شود که اثرات فیزیکی همچون نیرو روی آن‌ها بررسی می‌شود. اگر می‌خواهیم حرکت جسمی را با استفاده از قانون پایستگی انرژی توضیح دهیم، باید سیستم را به گونه‌ای انتخاب کنیم که جسم موردنظر و تمام اجسامی که با آن برهم‌کنش دارند را در بر بگیرد.

انرژی پتانسیل، انرژی است که در یک جسم ذخیره می شود، به دلیل موقعیتی که نسبت به اشیاء دیگر، بار الکتریکی و عوامل دیگر دارد و انرژی جنبشی، انرژی که جسم به دلیل حرکت دارا می باشد، گویند.

پایستگی انرژی-انرژی جنبشی -انرژی پتانسیل:

شامل دو آزمایش می باشد که هر یک به شرح زیر است:

۱.در آزمایش اول با توجه به اصل پایستگی انرژی در یک سیستم حرکتی بدون اصطکاک سطحی تبدیل انرژی جنبشی به پتانسیل و بلعکس متناسب با مسیر حرکت را مشاهده می کنیم.

۲.در آزمایش دوم با توجه به وجود اصطکاک سطحی هدر رفت انرژی را مشاهده می کنیم و در میابیم در یک سیستم حاوی اصطکاک پس از گذشت مدتی سیستم به سکون می رسد و تمام نیرواش هدر می رود. 

در قسمت سوم آزمایش شما می توانی سطحی را بسازید که اسکیت سوار بر روی آن حرکت کند و شاهد تبدیل انرژی پتانسیل به جنبشی و بلعکس باشید. همچنین با افزایش یا کاهش اصطحکاک میزان تبدیل انرژی را بررسی کنید.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

*

code

X