آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث آزمایشگاه آونگ

در این آزمایش سعی شده شکل حرکت نوسانی آونگ ساده به تصویر کشیده شود و تبدیل انرژی پتانسیل به انرژی جنبشی و بلعکس برای دانش آموز قابل لمس تر شود.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

READ  آزمایش فیزیک دهم مبحث حالت مواد

پیام بگذارید

X