آزمایش فیزیک دوازدهم مبحث سطح شیبدار: نیروها و حرکت

در این آزمایش با وارد کردن نیرو به جسم مورد نظر آن را بر روی یک مسیر صاف و سپس سطح شیبدار به حرکت در می آوریم و می توانیم بردارهای تجزیه شده نیروهای وارد بر جسم را حین حرکت مشاهده کنیم و در صورت تمایل می توانیم نیروی اصطکاک را نیز به حرکت اضافه کنیم. همچنین در قسمت بعدی نمودار نیرو زمان حرکت قابل ترسیم است. در آخر نسبت به مفاهیم تجربه شده بازی تعبیه شده است جهت درک بهتر موضوع مورد بحث.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X