آزمایش فیزیک یازدهم مبحث آهنربا و قطب نما

در این آزمایش با استفاده از یک آهنربا میله ای و قطب نما می توانیم با تغییر مکان و حرکت آهنربا میله ای جهت گیری ذرات مختلف فضا و عقربه آهنربا را ملاحظه کنیم.

جسمی که توانایی تولید میدان مغناطیسی و جذب برخلاف قطب ها را دارد و مانند قطب ها دفع می شود را آهنربا می گوییم. قطب نما یک آهنربای میله ای است که با چرخش حول محور خود، هم جهت با میدان مغناطیسی زمین قرار می گیرد و قطب های شمال و جنوب را نشان می دهد. قدیمی ترین و آشناترین نوع قطب نما، قطب نما مغناطیسی است که به اشکال مختلف در هواپیماها ، کشتی ها و وسایل نقلیه زمینی و توسط نقشه برداران استفاده می شود. این وسیله یک مغناطیس سنج است که برای جهت یابی و جهت گیری استفاده می شود و موقعیت را نسبت به جهت های اصلی جغرافیایی (یا نقاط) نشان می دهد.

موضوعات این آزمایش: میدان مغناطیسی، آهنرباها و قطب نما هستند. و اهداف آزمایش شامل: جهت میدان آهنربا را برای مکان های مختلف اطراف آهنربای میله ای پیش بینی کنید. قدرت میدان مغناطیسی را به فاصله کمی و کیفی مرتبط کنید. نحوه ارتباط میدان آهنربای زمین با آهنربای میله ای را شرح دهید.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X