آزمایش فیزیک یازدهم مبحث هاکی روی چمن الکتریکی

موضوعاتی که در این آزمایش مورد بررسی قرار می گیرند: الکتریسیته، بارهای الکتریکی و میدان الکتریکی هستند. اهداف آزمایش: متغیرهایی را تعیین کنید که بر نحوه تعامل اجسام باردار تأثیر می گذارند. نحوه تعامل اجسام باردار را پیش بینی کنید. قدرت و جهت میدان الکتریکی اطراف جسم باردار را شرح دهید. از نمودارهای بدن آزاد و جمع برداری برای کمک به توضیح تعاملات استفاده کنید. بار الکتریکی سبب می شود دو جسم یکدیگر را جذب یا دفع کنند. میدان به فضای اطراف جسم یا شی دارای بار الکتریکی اطلاق می شود. میدان الکتریکی مسیری از رفت و آمد انرژی حاصل از بار الکتریکی است. اگر این مسیر را رسم کنیم با پیکان هایی روبرو خواهیم بود که از جسم به اطراف ساطع یا از جسم دور می شود. این پدیده در نتیجه مفهومی با عنوان بار الکتریکی به وجود می آید. یا به بیان دیگر بار الکتریکی عاملی است که میدان را پدید  می آورد. در این میدان اجسام دارای بار الکتریکی، انرژی خود و دیگر اجسام حاضر در فضا را احساس خواهند کرد.

در این آزمایش با انتخاب بارهای مثبت و منفی و انتقال آنها به وسط زمین می توانید جهت بردار های به وجود آمده و تأثیر بارها بر روی یکدیگر را آنالیز نمایید. اگر گزینه ی دشت را فعال نمایید، جهت تاثیرگذاری هر بار (مثبت یا منفی) نشان داده خواهد شد. با انتخاب گزینه دوباره چیدن می توانید آزمایش را دوباره تکرار کنید.

انتخاب نام های مثبت و منفی برای بارهای الکتریکی مربوط به بنجامین فرانکلین (Benjamin Franklin) است. او علاوه بر کارهای بزرگی که انجام داد، دانشمندی با شهرت بین المللی بود. فرانکلین واژه‌های بار و باتری را وارد فرهنگ الکتریسیته کرد. نیروهای الکتریکی موجود بین اجسام باردار در صنعت کاربردهای زیادی دارند، که از آن جمله می‌توان به رنگ افشانی الکتروستاتیکی ، گردنشانی ، دود گیری ، مرکب پاشی چاپگرها و فتوکپی اشاره کرد. به عنوان مثال در یک دستگاه فتوکپی دانه‌های حامل ماشین با ذرات گرد سیاه رنگی که تونر نام دارد، پوشیده می‌شوند. این ذرات بوسیله نیروهای الکتروستاتیکی به دانه حامل می‌چسبند.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X