آزمایش فیزیک یازدهم مبحث کیت ساخت مدار(AC+DC)

در این آزمایش دانش آموز می تواند با دسترسی به سیم، باتری، کلید و لامپ یک مدار ساده بسازد و همچنین با جای گذاری اجسام مختلف در مدار رسانا بودن یا نبودن آن ها را بررسی کند. در این آزمایش قابلیت استفاده از ولت سنج و آمپرسنج نیز وجود دارد.

جریان متناوب به معنی شار بار الکتریکی است که به طور تناوبی جهت عوض می کند. در نتیجه سطح ولتاژ نیز همراه جریان برعکس می شود. AC برای تأمین برق خانه ها، ساختمان ها و دفاتر و غیره استفاده می شود. جریان مستقیم یعنی شار یا عبور یک طرفه بار الکتریکی. این جریان از منابعی مثل باتری، منابع تغذیه، سلول های خورشیدی، ترموکوپل یا دینام تولید می شود.

قانون اهم که به نام کاشف آن جرج اهم نامگذاری شده است، بیان می دارد که نسبت اختلاف پتانسیل (یا افت ولتاژ) بین دو سر یک هادی ( و مقاومت ) به جریان عبور کننده از آن به شرطی که دما ثابت بماند، مقدار ثابتی است. موضوعات آزمایش شامل: مدار RLC، مدار AC، قانون اهم

اهداف آزمایش: روابط پایه برق را در مدارهای سری و موازی توضیح دهید. برای گرفتن قرائت در مدارها از آمپرمتر و ولت متر استفاده کنید. برای توضیح اندازه‌گیری‌ها و روابط در مدارها استدلال ارائه کنید. مدارها را از نقشه های شماتیک بسازید. تعیین کنید که آیا اشیاء مشترک رسانا یا عایق هستند. مقایسه و کنتراست مدارهای AC و DC. نحوه رفتار خازن ها و سلف ها در مدار را شرح دهید. ثابت زمانی RC را به صورت تجربی تعیین کنید. مدارهای RLC را بسازید و شرایط تشدید را تعیین کنید.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

پیام بگذارید

X