آزمایش فیزیک یازدهم مبحث کیت ساخت مدار(DC)

کیت ساخت مدار(DC) مداری است که قطعات به صورت زنجیره ای متوالی به هم وصل می‌شوند. این روش باعث می‌شود تا تنها  یک مسیر برای عبور جریان وجود داشته باشد. مدار موازی مداری است که در آن اجزا به صورت موازی به یکدیگر متصل می‌شوند. بنابراین جریان از چندین مسیر عبور خواهد کرد.

از ولت متر برای محاسبه ی میزان ولتاژ بین دو نقطه از مدار که با یکدیگر، اختلاف پتانسیل دارند، استفاده می کنند. آمپرمتر ابزاری است که جهت اندازه گیری مقدار جریانی که از یک مدار عبور می کند، بکار می رود. آمپر مترها در صنایع مختلف از جمله ابزار دقیق، آزمایشگاه ها، کارگاه های برق بسیار پرکاربرد می باشد. به طور کلی آمپر مترها را می توان به دو گروه دیجیتال و آنالوگ تقسیم کرد. تفاوت آمپر مترهای دیجیتال و آنالوگ در نحوه نمایش مقدار جریان اندازه گیری شده توسط دستگاه است، که مدل دیجیتال بصورت دیجیتالی روی صفحه نمایش و مدل آنالوگ بوسیله عقربه نمایش داده می شود. موضوعاتی که در این آزمایش مورد بررسی قرار می گیرند: مدار متوالی، مدار موازی، قانون اهم و قانون کیرشهف هستند. اهداف این آزمایش: روابط پایه برق را کاوش کنید. روابط پایه برق را در مدارهای سری و موازی توضیح دهید. برای گرفتن قرائت در مدارها از آمپرمتر و ولت متر استفاده کنید. برای توضیح اندازه‌گیری‌ها و روابط در مدارها استدلال ارائه کنید. مدارها را از نقشه های شماتیک بسازید. تعیین کنید که آیا اشیاء مشترک رسانا یا عایق هستند.

برای انجام این آزمایش اینجا کلیک کنید.

READ  آزمایش علوم هفتم مبحث پایستگی انرژی، انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل

پیام بگذارید

X